Đàn Tỳ Bà Trung Quốc khác gì với đàn Tỳ Bà Việt Nam?

Đàn Tỳ Bà Trung Quốc Và Việt Nam khác nhau ở điểm nào?

Cái đập vào mắt chúng ta trước mắt đó là sự khác biệt với nhau về ngoại hình sau đó là phần cấu tạo

 ĐÀN TỲ BÀ
  DÂY ĐÀN
 SỐ PHÍM  ÂM SẮC  Thang Âm
 XU HƯỚNG
 VIỆT NAM ( Triều Châu )
 DÂY ĐÀN LÀM BẰNG NILON
PHÍM ĐÀN < 30
 KHÔ KHAN
  DIATONIC 7 NỐT
 NHƯ ĐÀN NGUYỆT
TRUNG QUỐC ( Pipa )
DÂY ĐÀN LÀM BẰNG KIM LOẠI
PHÍM ĐÀN  >= 30
 ĐANH SẮC
 HỆ CHROMATIC 12 ÂM
 REO ĐẶNG TRƯNG

Đàn Tỳ Bà Trung Quốc có nhiều phím đàn hơn, dây đàn được cấu tạo bằng kim loại cho âm sắc reo vang khá đặc trưng, hệ Chromatic 12 âm

Đàn Tỳ Bà Việt Nam có ít phím đàn hơn , dây đàn có cấu tạo bằng nilon cho âm sắc trầm đục đặc trưng, hệ diatonic 7 nốt

Bài viết được kiểm định bởi ” STD Corporation “ biên soạn và chỉnh sửa bởi Cửa Hàng Nhạc Cụ Lợi Tâm tháng 2 năm 2022.

Trả lời