Cách lên dây chuẩn cho đàn Mandolin

LÊN DÂY CHUẨN CHO ĐÀN MANDOLIN 

  1. Lên dây theo bằng tai
  2. Lên dây bằng máy đo như: Tunner Chromatic hoặc Ứng dụng Pano tunner trên điện thoại

LÊN DÂY ĐÀN MANDOLIN GIỐNG NHƯ LÊN DÂY CHO ĐÀN VIOLIN 

  1. LÊN TỪNG DÂY – LÊN 2 DÂY CẶP MỘT LÚC

Đàn mandolin được điều chỉnh GDAE theo truyền thống, từ thấp đến cao, với mỗi cặp dây được điều chỉnh theo cùng một giai điệu. Nói cách khác, nhạc cụ được điều chỉnh GGDDAAEE, xem xét từng dây riêng lẻ. Khi bạn đang cầm đàn mandolin đúng cách, cặp dây cao nhất (E) phải gần với đùi nhất.

– Tần số các dây cặp là 4: G ( 196 Hz ), Tần số dây 3: D (293 Hz ), Dây La ( 440 Hz ) và Dây 1 là (659 Hz)

Bạn cần nhớ các tần số này, vì nó thể hiện được đúng Quãng của nốt mà bạn cần phải lên dây

 

 

 

Trả lời