ĐĂNG KÝ HỌC CÁC BỘ MÔN:

  • Guitar, Ukulele cơ bản và nâng cao
  • Violin, Viola , Cello cơ bản và nâng cao
  • Saxophone, Flute, sáo trúc cơ bản và nâng cao
  • Piano/ Organ cơ bản và nâng cao
  • Đàn Tranh cơ bản và nâng cao
  • Thanh nhạc cơ bản và nâng cao