CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA SIÊU THỊ ĐÀN TRÊN TOÀN QUỐC

Bộ dây hệ gảy < String Plucker >

 • Đối với Guitar: Bảo hành trên 12 tháng – Lỗi mới 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày – Hỗ trợ đổi đàn – Nâng cấp đàn – Miễn phí lắp EQ
 • Đối với Ukulele: Bảo hành trên 3 năm – Lỗi mới 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày – Hỗ trợ đổi đàn – Nâng cấp đàn – Miễn phí lắp EQ
 • Đối với đàn Tranh: Bảo hành trên 2 năm – Lỗi mới 1 đổi 1 trong 10 ngày – Hỗ trợ đổi đàn – Nâng cấp đàn – Tư vấn miễn phí
 • Đàn Manolin, Tỳ bà Pipa,  và các nhạc cụ dây khác, bảo hành trên 12 tháng

Bộ dây hệ vĩ kéo ̣< String Bower >

 • Đối với Violin, Cello, Viola: Bảo hành trọn đời
 • Đối với Contrabasse, Octobass, bảo hành trên 5 năm
 • Đàn nhị Erhu và các nhạc cụ khác bảo hành trên 12 tháng

Nhạc cụ phím

 • Organ/keyboard bảo hành trên 6 tháng – hỗ trợ đổi đàn – nâng cấp
 • Piano điện, cơ, điện – cơ: Bảo hành 5 năm 10 năm, hoặc trên 10 năm, hỗ trợ đổi đàn – nâng cấp

Nhạc cụ hơi

 • Nhạc cụ dân tộc: Sáo nứa, sáo trúc, tiêu, mèo việt, mèo Trung Hoa, Dizi , Pan … – chỉ sửa chữa – không bảo hành – không hỗ trợ đổi đàn – nâng cấp
 • Đối với Melodica, Picana, phong cầm, … bảo hành trên 6 tháng – không hỗ trợ đổi – nâng cấp
 • Nhạc cụ phương Tây: Saxophone, Flute, Trumpet, … bảo hành trên 12 tháng – không hỗ trợ đổi – nâng cấp

Nhạc cụ gõ:

 • Trống Cajon, Tank Drum, Kalimba, bảo hành trên 6 tháng – không hỗ trợ đổi  – nâng cấp
 • Trống điện tử , Jazz và các loại trống khác bảo hành trên 6 tháng – không hỗ trợ đổi – nâng cấp

Thiết bị điện tử và âm thanh:

 • Bảo hành trên 6 tháng – không hỗ trợ đổi  – nâng cấp

Phụ kiện:

 • Chỉ hướng dẫn sửa chữa – không bảo hành