Cảm âm mình anh nơi này cho Violin tone G

Ghi chú:
* Biểu thị rung: r rung nhẹ, rr rung 2 lần, rrr rung 3 lần
* Biểu thị các ngón tay trái : 4 3 2 1 = út, đeo nhẫn, giữa, trỏ
* Biểu thị nốt chơi trên các dây —-4—– trên dây 4 , tương tự —–3—- dây 3 và 2,1
* Biểu thị vuốt (Glissando —> vuốt lên , <— vuốt xuống )
   CẢM ÂM VIOLIN THẾ TAY CAO: MÌNH ANH NƠI NÀY :
Tone G ( Son trưởng ) trong bản nhạc có 1 nốt  # nằm ở Fa, tất cả các nốt Fa trong bài đều là Fa#
      Chuyện tình  chúng       ta   bây    giờ    khác  rồi
      Rề     Rề   (la)--> Si       La   Son  Fa#   Son   Rề
Ngón:  2 rr    2    3      3rrr  3   3    2     3    2r
Dây: —4—— —-3——————————-4–
      Từng lời  hứa            em  với  anh  lúc  xưa
      Si      Si   (la)—>Si2  La  Son  Fa#  Son  Fa#
Ngón: 2rr 2     3   3       3    3   2    3    2
Dây:  —4—–3———————–3———
          Giờ  thì    cuốn          trôi    theo   gió  mây   xa        mất        rồi
           Mì   Mì  (re)—> Mí2  Rê2   Đô2   Si2  Đố2  Si2         Rế2    Sòn
Ngón:  1    1     3            3     3      1          2    1       2             3        1
Dây:—–3———2————–2———————-2—3—
      Chỉ  còn  ký   ức   trong  anh   muộn  phiền
      Mì   Son  Rễ2  Rế2   Đố2   Si2   Son   Rề
Ngón:
Dây:
 Ver2:
————————————————-
          Chuyện tình  chúng       ta   bây  giờ   hết  rồi
          Rề     Rề   (la)--> Si   La   Son  Fa#   Son  Rề
Ngón:  2 rr    2    3      3rrr  3   3    2     3    2r
Dây: —4—— —-3——————————-4–
           Người đã bước theo ai chẳng phải anh
           Si  Si   (la)—>Si2  La  Son  Fa#  Son  Fa#
Ngón: 2rr  2     3       3       3    3       2      3    2
Dây:    —4—–3———————–3———
     Hỏi   lòng     có      bao  giờ  nghĩ   đến  anh  lúc  này
     Mì   Mì    (re) Mí2  Rê2  Đô2  Si2  Đố2  Si2  Rế2  Sòn
Ngón:
Dây:
* Thật lòng anh  không thể  nào quên   em
   Mì  Son  Đô2  Đô2   Si2  Đô2  Rê2   Rê2
Ngón:
Dây:
ĐK:
     Em  đi  xa  nơi phương trời       chỉ có  mỗi   anh  nơi  này
     Rê2 Rê2 Rê2 Rê2  Rê2   Sòn  Mì  Rế2 Rế2   Đô2  Đô2  Si2
Ngón:
Dây:
     Chờ  em    quay  về  bên  anh       xóa    nhòa mọi  muộn phiền âu    lo
     Si2  Son3  Son3  Si2 Son3 Son3   Son3 Sì2    Sì2  Son  Son    Fa#2 Fa#2
Ngón:
Dây:
     Mà   sao  em  vội vàng xa   anh  tình mình mong  manh
     Rề2  Mi2  Mi2 Rề2 Rề2  Mi2  Mi2  Rề2  Rề2  Fa2#  Fa2#
Ngón:
Dây:
     Từng kí  ức  vội vàng phai nhanh
     Sì2  Lá3 Lá3 Sì2 Sì2  Son3 Son3
Ngón:
Dây:
     Trong anh giờ đây đang rất nhớ em
      Đô2  Đô2 Sì2 Đô2 Rê2  Mí2 Mí2 Rê2
Ngón:
Dây:
Đoạn giữa: SÒN2 SÒN2 SÒN2 LA2 LA2 SI2 SI2
     Em  đi  xa  nơi chân   trời  chỉ có   mỗi   anh  lẻ   loi
     Rê2 Rê2 Rê2 Rê2  Rê2   Sòn   Mì  Rế2  Rế2   Đô2  Đô2  Si2
Ngón:
Dây:
     Dạo  băng  qua  từng phố quen nhớ  ngày nào còn  bên   em
     Si2  Son3  Son3  Si2 Lá3 Son3 Son3 Sì2  Sì2 Son  Fa#2  Fa#2
Ngón:
Dây:
     Chẳng hay  anh lòng còn  tơ   vương Một  mình cô    đơn
     Rề2   Mi2  Mi2 Rề2  Rề2  Mi2  Mi2   Rề2  Rề2  Fa2#  Fa2#
Ngón:
Dây:
     Để   cố  xóa tình này  đơn  phương
     Sì2  Lá3 Lá3 Sì2  Sì2  Son3 Son3
Ngón:
Dây:
   Có   lẽ     giờ  đây   ta      phải  xa    nhau thật  rồi.
   Đô2 Đô2 Si2  Đô2  Rê2  Mi2   Mí2  Rê2   Son Son
Ngón:
Dây:
Link youtube:

Trả lời